Omtale

Det siger vores kursister og kunder. Læs her, hvad andre siger om vores tilbud.

Om Sæt følelser på skoleskemaet

Det jeg bare har været allermest glad for er, at børnene har fået ord på deres følelser og ord på at det er okay at være både ked af det, og vred, og bange og glad, og det er okay at vise alle sine følelser.

- At det er blevet nemmere at snakke om, og at de også er blevet mere opmærksomme på hinanden og tager hånd om – hvad kan vi gøre for at du bliver glad igen? – men også at de siger: ”Det er okay at du er ked af det! Det er okay at du savner din mor.

Læs hele interviewet her

June, børnehaveklasseleder

Altså… hele forløbet har gjort for børnene, at de er blevet bedre til at sætte ord på deres følelser. Og det, der gjorde rigtig meget indtryk på mig, det var da en mor – jeg har en pige, (…), hun har ikke så mange venner og har følt sig meget alene og sådan noget, men hun var ikke så god til at sætte ord på det, eller, sige så meget. Men moren sagde selv: Der er altså sket noget med hende efter (…) det der følelses-dukkeforløb, så er hun begyndt at sætte rigtig meget ord på, at hun er alene, hun føler sig alene, og hun føler sig trist (…). Så det var moren selv, der sagde det efter forløbet, at hun er begyndt at sætte ord på, at der er nogle ting, hun går med, som hun har nemmere ved at udtrykke nu, ikk’. Det synes jeg var rigtig fedt. Altså jeg kan godt opleve og se nogle ting, men at en mor kunne se det, det synes jeg var rigtig, rigtig fedt.
(…)
Børnene er blevet meget bedre til at sige ’stop’ til hinanden – den der med at række hånden ud og sige stop, den er de blevet meget bedre til at bruge overfor hinanden, og husker også hinanden på… ”Husk at sige stop”, hvis ikke du har lyst, så skal du sige det højt, så det synes jeg… altså de er blevet meget bedre til at sætte ord på det, der sker, og det de føler.
(…)
Og så synes jeg det var fedt at… (…) jeg observerer dem jo. Jeg observerer dem også til daglig, når de leger og sådan noget, men  jeg observerer dem ikke i en undervisningssituation. Det synes jeg også var fedt (…), hvad sker der lige (…)? Så får jeg lige øje på, hvem der sætter gang i tingene, og hvem der… fordi når man altid underviser, så er det hele tiden de samme, du lægger mærke til. Det er altid lige hende eller ham, der forstyrrer. Det er det måske ikke altid, jo! Der er jo altid en anden én, der ligesom sætter gang i tingene. Og det fik jeg jo meget øje på. Så det synes jeg har været rigtig fedt, at observere klassen (…).
(…)
Det har jo gjort, at de har fået en fælles oplevelse. Altså, de kender jer alle sammen godt, og når de snakker sammen, så nævner de det jo, altså… ”Aj, Mette og Finn Erik kommer”, det er sådan nogle fælles ting, der gør noget for fællesskabet. Og så har de dukkerne i klassen, og det er kun deres klasse, der har de her dukker, det er kun jer, der besøger deres klasse. Alle de andre klasser har jo set, at I har været på besøg. ”Og hvem er det?” og ”De kommer igen” og sådan noget. Og ja, det er et fælles sprog de får. Det der med sige stop. Det der med at kunne udtrykke sine følelser. De er allesammen sammen om det. Så det gør rigtig meget for fællesskabet for dem alle.
(…)
Jeg synes også, jeg er blevet bedre til at sige nogle ting, altså, det der med at sætte grænser, ikke, det synes jeg også, både børnene, men også jeg bruger, ligesom de ting vi har lært hos jer, ikk’. Så også for mig, er det også blevet tydeligt – mange ting, som måske man… fejede lidt hen før.

Amine, børnehaveklasseleder på Hay Skolen

Jeg kan mærke, at eleverne nogle gange sætter Finn Erik og Mettes ord på det, som de udtrykker for mig til hverdag. Lige pludselig føler de en indforståethed for, hvad det vil sige at føle det ene eller det andet.

Man får lavet et fundament for, at vi godt kan tale om og udtrykke vores følelser. Det er vigtigt at vide og kunne, for det bliver sværere og sværere, jo længere op vi kommer aldersmæssigt.

Alle skal have lov til at have det svært indimellem, for der er så mange forskellige krav, vi skal leve op til hele tiden, og det er måske ikke altid, at man er i stand til at kunne alle de ting. Derfor er det godt for barnet at kunne sætte ord på sine følelser

Helle Kademann, lærer

For det første synes jeg det er dejligt at få fokus på følelser på en måde, hvor der kommer nogen ude fra. Altså, at der ligesom bliver sat en figur på, det bliver til en ting, et emne man kan tale om, det er ligesom en happening. Og det tror jeg gør rigtig meget godt for børnene.

Og… så er der ligesom en masse værktøjer gemt i de ting, I havde med, og de der dukker f.eks. Altså der er rigtig meget bevægelse, sådan kropssprog i det, som jeg synes jeg kunne se, at de tog rigtig meget til sig, rigtig hurtigt. Ja, det synes jeg i hvert fald virkelig er fedt, og jeg tror det er rigtig godt at have… nu siger jeg rejseholdet, ikke, men, en instans, der rykker ud og gør opmærksom på nogle ting på en pædagogisk måde, og noget som ikke bare er en organisation der ligesom bare kommer ud og taler et øre tyndt, altså… Jeg synes egentlig godt jeg kunne tænke mig at se mere sådan… flere sådan omvandrende… jeg synes det kunne være smukt, hvis der var flere sådan omvandrende sager, pædagogiske instanser, som egentlig løftede hele skolesystemet.

I er meget nærværende. I sætter ind og giver nogle værktøjer, sagen er allerede solgt ind til børnene, fordi at man får lov at se deres reaktion. Så jeg tror, som en person, der har med børnene at gøre til daglig, så gør det godt, så kan man se det i praksis, og så kan du tage det med, ikk’.

Det synes jeg kunne være helt vildt smukt, prøv at tænk hvis der var sådan omrejsende pædagog-hold, som tog rundt, hvor missionen ikke var at løfte et sted men at løfte det hele, at være et værktøj, man kunne sætte ind.

Også fordi at I… jeg kunne forestille mig, at I sådan, i jeres pædagogiske rolle, er der lidt mere pusterum imellem, så der er meget mere intensitet i jeres måde at være sammen med børnene på, helt naturligt, altså, næsten instinktivt.

Jeg synes det fungerer skidegodt. Det, sådan, sparker ideer, det er virkelig fedt.

Emil, Hay Skolen

Om Mentalhygiejnisk Træning

Positivkortene er enkle at bruge – og jeg kan bruge dem der hvor jeg er (Positiv Tænkning, 40 kort i æske, red.). De bliver ved at minde mig om de ‘sandheder’, jeg erkender, eller de beslutninger jeg er i færd med at handle på.

Michael

Den bog (’Dine valg er dit liv – hvordan vælger du? af Arne Olsen) åbnede noget op i mig. Den hænger stadig ved i min bevidsthed. Har læst en del bøger om selvudvikling, men ikke nogen, der var sådan.

Sara

Kurset i Mentalhygiejnisk Træning har givet mig en større selvindsigt. Jeg er bl.a. blevet mere rummelig og har derved fået en bedre kommunikation med mine nærmeste.

MA

Jeg kan varmt anbefale Mentalhygiejnisk Træning, hvis man virkelig ønsker at ændre noget, og ikke bare vide noget om at ændre noget.

Kristina

Jeg oplevede kurset indholdsrigt og det medvirkede til en fortsat bevidstgørelse af mig selv, hvem jeg egentlig er.

Jeg husker nogle ting, jeg gjorde op med, og alligevel så kan jeg opleve mig selv, som en der en måned efter falder i den samme grøft, kan man sige, men så er jeg lettere til at bruge det, jeg har lært på sådan et kursus til at tilgive, både mig selv og dem det går ud over, om jeg så må sige.

Og det… jeg tror det hjælper mig meget i hverdagen, at jeg har lært at erkende, hvem jeg egentlig selv er, altså mærke efter: Hvor kommer det fra, hvad er det egentlig, der styrer mig, og det er jo hele tiden mig selv, altså. Men det kan være nogle gange svært at komme ind til. Jeg har været tilbøjelig til… Altså, et af emnerne, det er jo frelseren i mig selv, altså, det der med altid at ville gøre det bedste for andre og sådan noget, og det er jo også et opgør for mig, fordi, sådan er jeg nærmest. Jeg ved ikke, om jeg ligefrem kan sige, at jeg er skabt sådan, men det er i hvert fald noget, der altid har ligget i mig, at hvis ikke andre ville, så kunne jeg jo bare gøre det, jeg skulle nok få det til at fungere, jeg kan hjælpe, jeg er den, der kan. Men har jeg så givet plads til andre, f.eks., altså? Så begynder selvransagelsen jo alligevel at tage over.

Og det tror jeg – eller det ved jeg – at sådan et kursusforløb, et døgns tid der, er meget medvirkende til, at jeg ser mere mig selv i den aktuelle situation og derfor bedre, tror jeg, kan agere i den situation, bedre kan håndtere mig selv. Altså normalt ville man sige ’styre mig selv’, men det er mere ’være mig selv’, i virkeligheden.

Finn, kursist

Det jeg oplever et kursus i Mentalhygiejnisk Træning gør, det er at de hjælper mig tilbage til mig. Det hjælper mig med at være tro imod mig, hvis jeg er kommet til at tilsidesætte mig, og det var det jeg,… jeg vidste det egentlig godt inden weekendkurset. Men her var der mulighed for at lægge ord på det i et forum, og bruge de redskaber, som gør at jeg  kan komme tilbage til mig. Altså bruge tilgivelsen. Gå i nuets kraftpunkt. Bruge følelsesjournalen. Så de mentalhygiejniske redskaber hjælper mig til at blive den bedste udgave af mig. Jeg oplever at der er fristelser til i hverdagen at falde tilbage i gamle adfærdsmønstre –”Det lyder da meget fedt”, eller ”Jeg har lys til det”, men er det egentlig det der er det rigtige for mig.

Det der med at bevidstgøre mig om: Hvad er jeg i gang med at skabe?

Det der med at komme tilbage til mig, altså i hverdagen, så… nu har jeg sat mig som mål at mine nære relationer er vigtigere for mig end arbejdet. Og så var der en situation, hvor en af mine nære gerne ville snakke med mig. Jeg var faktisk lidt for sent på den om morgenen, men hun ville gerne erkende sig og spurgte, om jeg havde tid, og… jeg var jo sådan set på vej ud af døren. Og så kunne jeg jo høre at det var vigtigt og så: ”Selvfølgelig, det er fint nok”, og det var lige det der med: Det er jo den udgave jeg gerne vil være af mig selv, at jeg ikke lader mig ligge under for, ”Aj, jeg skal ud at præstere, nu skal jeg være den effektive arbejdsmaskine her”, men at der faktisk var noget… hun havde brug for noget, og jeg havde behov for også at lytte til det. Så den der med lige at stoppe op, og ikke bare sådan… For ikke så lang tid siden, da ville jeg bare have sagt: ”Ved du hvad, det har jeg ikke tid til, fordi at jeg er for sent på den, nu skal jeg afsted.” Det er at hjælpe mig med at komme tilbage til den jeg gerne vil være, det menneske jeg gerne vil være.

Der var en situation der var meget følelsesladet, hvor jeg gav udtryk for mine følelser i en udgave, som egentlig ikke var sådan… sand for mig, jeg var virkelig overrasket over mig selv bagefter. Okay, der lærte jeg da virkelig noget om mig selv. Så det at jeg lærer noget af når jeg træder ved siden af , det er ikke en straffende adfærd, det er en mulighed for at erkende mig og sige: ”Er det sådan jeg har…” Så nu er jeg opmærksom på, fordi der skete det, der skete, … det var ikke sådan det skulle være Og så det at kunne sige: Okay, det var interessant. Motivet var ikke på plads. Så at få øje på, når mit motiv ikke er på plads, og jeg gør noget , som ikke er i overensstemmelse med den jeg er eller den jeg gerne vil være.

Tidligere var det noget med at pege udad, altså at jeg oplevede at det var omgivelserne der skulle ændre sig. At det var der fejlen lå, eller mulighederne for at ændre sig lå i det ydre. Hvor nu, hvor jeg kigger indad og siger ”hvad kan jeg gøre”, det giver en frihed og en respekt for mig, og dermed også en respekt for andre.

Noget som Mentalhygiejnisk Træning også gør, det er at jeg kommer i kontakt med livsnerven, hvor jeg kan mærke at jeg lever, og at jeg er i stand til at rumme hvad øjeblikket byder på. Altså jeg kan huske, når jeg har været hos Arne (Olsen, red.), uanset om det har været sådan tilsyneladende positivt eller tilsyneladende negativt, så har jeg altid tænkt ”det her, det er livet” Altså det er livet. Det indeholder essensen af livet. Og det giver mig redskaber til at kunne rumme den essens og kunne blive den bedste udgave af mig.”

Tina, kursist

Vil du vide mere?

Er du interesseret? Skeptisk? Inspireret? Har du fået en idé til hvordan vi kan samarbejde?

Jeg hører hellere fra dig en gang for meget end en gang for lidt.

Skriv eller ring til mig om det, du har på hjerte og lad os evt. mødes fysisk, eller over tlf. eller online. Det koster dig ikke noget – og jeg kontakter dig ikke efterfølgende, medmindre du selv ønsker det.

 

aeble-square