Om Mentalhygiejninsk Træning

Mentalhygiejnisk Træning indeholder forskellige redskaber, der hjælper dig til at holde dig selv på sporet af den udvikling, du ønsker. Efterhånden som redskaberne integreres i dig, vil du blive bedre og bedre til at navigere i din hverdag, på den måde det er konstruktivt for dig. Du vil få skabt en opmærksomhed på dine handlemønstre og hvordan du kan ændre dem – og du vil tilvejebringe modet til at gøre det.

Mentalhygiejnisk Træning er en grundskole for dig på det følelsesmæssige og åndelige plan og er for dig der gerne vil:

  • være bedre til at lytte til dig selv og handle konstruktivt på dine følelser
  • styrke din personlige integritet og kommunikation – til glæde for dig selv og andre
  • blive bedre til at prioritere og vælge ud fra den, du inderst inde er
  • lære dine egne behov bedre at kende – og vide hvordan du tilgodeser dem
  • lære at lytte til og med hele dig
mette-dinesen-square

Om Arne Olsen

Arne Olsen er grundlæggeren af Mentalhygiejnisk Træning. Efter 20 år som rådgiver i erhvervslivet beskæftigede han sig fra 1985 og frem med den menneskelige adfærd. På baggrund af et dybt personligt arbejde med sig selv, og videregivelse af sine erfaringer til andre, skrev han positivkortene 'Positiv Tænkning' og arbejdsbogen 'Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?' og grundlagde uddannelsen til Mentalhygiejnisk Instruktør.

Jeg er uddannet Mentalhygiejnisk Instruktør hos Arne i 2006, og recertificeret hvert 2. år.

Foreningen Personlig Bæredygtighed

Arne Olsen døde i 2019. Inden hans død stiftede vi foreningen Personlig Bæredygtighed, hvor jeg i dag er næstformand. Foreningen varetager Arnes ophavsrettigheder og certificering af Mentalhygiejniske Instruktører. Alle kan blive medlem af foreningen.

Netværket af instruktører holder årligt tre-fire temadage for foreningens medlemmer.

Læs mere om foreningen her

Kristina

Jeg kan varmt anbefale Mentalhygiejnisk Træning, hvis man virkelig ønsker at ændre noget, og ikke bare vide noget om at ændre noget.

Kursusmaterialet

Kursusmaterialet til Mentalhygiejnsk Træning består af kortene 'Positiv Tænkning' og arbejdsbogen 'Dine valg er dit liv - hvordan vælger du?' - begge forfattet af Arne Olsen. Materialet kan bruges både i kursussammenhæng og til selvstudier.

Arbejdsbogen

I 2014 besluttede jeg mig for at bearbejde og genudgive bogen ’Dine valg er dit liv – hvordan vælger du? '. Opgaven var anselig: Bogen er på 600 sider, og når jeg alligevel tog beslutningen, var det fordi bogen en del år tidligere havde givet mig livet tilbage efter år med psykisk ustabilitet og fysisk sygdom.

Bogen er fortsat kursusmateriale i mine gruppeforløb, og det grundlag jeg står på i mine aktiviteter. I 2017 udkom den så, bogen, i en opdateret udgave, gennemskrevet og bearbejdet af en arbejdsgruppe på fem Mentalhygiejniske Instruktører i samarbejde med forfatteren, på mit eget forlag.

Læs mere om arbejdsbogen her

Positivkortene

Positivkortenes tekster blev til før arbejdsbogen. Kortenes 36 visdomsord er indgangstekster til arbejdsbogens kapitler, hvor de bliver uddybet.

Positivkortene kan du trække dagligt eller efter behov. Du kan også bruge dem i dialogen med andre. Positivkortene tilfører klarhed og nye perspektiver til den situation du står i.

Læs mere om positivkortene her

Træk dagen kort her

Arbejdsbog

Bogen giver dig læren om, hvordan du aflæser signaler fra både det indre og det ydre, og hvordan du handler på dem.

Læs mere

Arbejdsbog og positivkort

Arbejdsbog og positivkort udgør tilsammen et virkningsfuldt redskab til at integrere positiv livsførelse og selvkærlighed.

Læs mere

Positivkort

Kortene Positiv Tænkning indeholder en lang række visdomsord, der har til formål at hjælpe dig til positiv tænkning og livsholdning.

Læs mere

Retningsviser og Appetizer

Retningsviser & Appetizer er et retningsgivende supplement til kortene Positiv Tænkning og samtidig en appetitvækker til bogen.

Læs mere

Om at trække dagens kort

Træk et kort, og lyt til hvad det fortæller dig. Vend evt. tilbage til kortet senere på dagen – måske er der opstået yderligere klarhed hos dig i løbet af dagen.

Ofte stillede spørgsmål

Måske kan du få svar på nogle af dine spørgsmål her. Kontakt mig gerne, hvis du har andre spørgsmål.

Skal vi høres ved?

Er du interesseret? Skeptisk? Inspireret? Har du fået en idé til hvordan vi kan samarbejde?

Jeg hører hellere fra dig en gang for meget end en gang for lidt.

Skriv eller ring til mig om det, du har på hjerte og lad os evt. mødes fysisk, eller over tlf. eller online. Det koster dig ikke noget – og jeg kontakter dig ikke efterfølgende, medmindre du selv ønsker det.

aeble-square