Workshop: Grundfølelserne – dit indre kompas.

kr. 250,00

Workshoppen finder sted i Center for Mental Klarhed søndage kl.14-17. Datoer annonceres løbende. Workshoppen inkluderer arbejdsark til grundfølelser og forsvarsmekanismer.

Workshoppen tilbydes også ud af huset til foreninger, frivilligcentre, kirker m.m. Kontakt mig for at aftale nærmere.
Pris: 1.500 kr. + moms og kørsel.

Beskrivelse

På workshoppen giver jeg en introduktion til grundfølelserne Angst, Vrede, Sorg og Glæde, i dialog med deltagerne. Deltagerne arbejder herefter individuelt, ud fra arbejdsarket ’Grundfølelser og forsvarsmekanismer’. Vi samler op i fællesskab og runder af med afsluttende refleksioner over en kop kaffe/te. Der vil være en kort guidet meditation undervejs.