Arbejdsbog og positivkort

kr. 478,00

Arbejdsbog og positivkort udgør tilsammen et virkningsfuldt redskab til at integrere positiv livsførelse og selvkærlighed.

Beskrivelse

Arbejdsbog (paperback, 600 sider) og 40 kort i æske med vejledning

© Arne Olsen og Mette Dinesen, 2017

De to udgivelser kan også købes hver for sig. Ved køb af bog og kort sammen, sparer du 40 kr.

For forfatter og åndelig vejleder Arne Olsen er tilblivelsen af Positiv Tænkning og Dine valg er dit liv – hvordan vælger du? en opgave, der er blevet ham tildelt. Det arbejdsredskab, den indeholder, har skabt sig selv gennem forfatterens arbejde med sig selv og andre og hans observationer gennem livet. De to udgivelser udgør tilsammen et virkningsfuldt redskab til at træne positiv livsførelse.

Resultatet er et træningsforløb, der bringer menneskets åndelige og følelsesmæssige liv i balance. Bogen giver dig læren om, hvordan du aflæser signaler fra både det indre og det ydre, og hvordan du handler på dem. – Som en hund der læser sin avis, når den render med snuden hen over jorden. Bogen er et redskab til at optræne din adfærd til at være tro over for dig selv.

Bog og kort er for dig:

 • der er træt af at nøjes med eller af at eksistere middelmådigt og på fraser.
 • der søger at gøre dig fri, frigjort af andre og deres.
 • der søger din indre lyksalighed og sandhed, hvad enten du lige er begyndt at søge, eller du har søgt længe.
 • der søger at frigøre dig fra følelsesmæssige og/eller fysiske signaler (også kaldet sygdom).
 • der søger dét at være fri, bare dét at kunne give dig lov til at være dig.
 • der er parat til at tage dig selv alvorligt og skabe den disciplin, der er nødvendig, for i sandhed at blive din egen healer, i stedet for din egen tilsyneladende destruktør.

 

Kortene Positiv tænkning indeholder en lang række visdomsord, der har til formål at hjælpe dig til positiv tænkning og livsholdning. Du kan f.eks. få glæde af positivkortene ved at

 • trække et positivkort hver morgen
 • trække et kort, hvis du oplever dig emotionelt påvirket, det vil hjælpe dig.
 • læse alle visdomsordene stille og roligt igennem, ét for ét
 • trække et fælleskort i familien hver dag og lade hver deltager give udtryk for, hvordan de oplever teksten for sig selv og for familien som helhed
 • trække ét eller flere kort i vennelag og skabe en positive debat gennem den enkeltes oplevelser af teksten

Bruger du bare en lille stund hver dag på positivtanken, vil du bære den med dig gennem dagen. Du vil skabe en selvsuggestion i positiv retning, således at dét at leve positivt, bliver en integreret del i dig. Du vil skabe klarhed, ansvarlighed og handling. Du vil lære at modtage og bevare din egen kærlighed.