Positivkort nummer 8-2

”Kærlighed”. Dette misfortolkede ord
og deraf lige så misfortolkede energi.
Det er vanskeligt at rykke sig fri af det normale,
for det er normen, som består af mængden,
der afstikker, hvad der er normalt.

Når et jeg bliver til en man, har jeget udvisket sig selv i mængden
og lader sig derfor styre af sit ydres forkvaklede normbegreber.
Du har jo allerede vist, at du ønsker at slippe normen,
alene ved at du sidder og tilegner dig denne viden.
Dermed har du også erkendt,
at det normale absolut ikke har at gøre med, om noget er sandt.
Derfor kan du så også åbne for det faktum,
at du ikke er i stand til at give noget væk,
som du ikke selv er i besiddelse af.

Så ønsker du at give kærlighed til andre og andet,
må du først opbygge et lager at give ud af.
Kærlighed er ikke indeholdt i tilsidesættelse af sig selv
under nogen omstændigheder.
Tilsidesættelse kan ikke retfærdiggøres, men det kan erkendes,
og så drejes energien atter.

Når et menneske tilsidesætter sig selv
og dermed behandler sig selv respektløst,
så bliver det dét, dette menneske modtager her i livet.
Hvis et menneske behandler sig selv i tillid og respekt,
så bliver det dét, mennesket modtager her i livet,
og kærligheden vil vokse i det enkelte menneske.
Der bliver nu noget sandt at dele ud af.

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.