Positivkort nummer 12-3

Skuffelser? Ja! Jeg kan godt se det.
Det er også for dårligt, når du nu har gjort.
Måske – du har nok ret, jeg gør nok for meget.
I hvert tilfælde for meget for andre.
Man skal jo også kunne gøre noget for hinanden.
Rigtigt, der er bare det ved det,
hvor er de, der gør for dig?

En gang til; sagde du: ”Skuffet”?
Det er måske alligevel ikke så mærkeligt.
For det første: Bad de om din hjælp?
For det andet: Når du oplevede, de bad,
var det så egentlig ikke
en følge af dine opofrende manipulationer?
For det tredje: Når de egentlig bad,
var det så her, du fik mulighed for at spille kostbar
og se meget overbebyrdet ud?

Jeg ved godt, at du en gang imellem siger fra,
men det sker nok mere under tvang end af lyst.
Forventninger skabes af dig selv
med eller uden dine omgivelsers hjælp.
Du har behov for skuffelserne.
Når du kan klare at modtage den virkelige virkeligheds glæde,
så vil du have lært det.

Lært hvad?
Du skal ikke komme og påstå,
at jeg ikke kan være glad.
Det har jeg ikke talt om. Kom, lad os blive på sporet.
Jeg ved godt at dine omgivelser efter din mening
burde kunne gætte sig til dine ønsker om returkommission.

Du må lære at se på dine motiver for dine handlinger.
For sandheden er, at hvis dine motiver for den hjælp, du giver,
er uselvisk, frigjort af usagte profiterende tanker,
så vil forventninger ikke være skabt,
men du vil så have handlet i håbets energiområde.

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.