Positivkort nummer 11-3

Konfliktsky? Nej, ikke mig,
men hvad har det med beslutninger at gøre?
Alt. Med stor sandsynlighed bilder du dig selv ind,
at du er beslutsom. Det er du nok også
– men er det nu også betingelsesløst og kompromisløst?
Det kan også godt være, at du ofte tager beslutninger,
men bliver de også handlet ud, og hvis ikke,
bliver de så omgjort?

Professionelle beslutningstagere bilder ofte sig selv ind,
at de er gode til at tage beslutninger.
De lever af det, så det er de nok,
men gælder det også for deres personlige vedkommende?
Det mennesket er bedst til, når det kommer til det med beslutninger,
det er at tage dem for andre,
og så bilde sig selv ind, at de også gør det for sig selv.
Det de gør, er det samme som de andre,
de manipulerer deres omgivelser til at bekræfte dem hen til en beslutning,
eller lader beslutningsprocessen helt være omgivelsernes.

Ønsker du at tage ansvaret for dit eget liv,
så må du også være den som tager beslutningerne i det.
Det er dine tanker, ønsker, behov og idéer
som bringer en beslutningsproces på banen.
Du må selv bringe den til afslutning,
hvis det skal være dit unikke udkomme.

Beslutningsprocessen kan ikke stå alene, den må følges op af en handling,
ellers er den ikke tilendebragt.
En handling kan godt være at omgøre beslutningen,
men så må det gøres,
ellers opstår der et hængeparti.

Gennem dine beslutninger skaber du dine læreprocesser,
så hvis du ikke tager dem, løber du fra din skabende energi
og lægger dit liv i andres hænder.
Kom igennem, tag dine læreprocesser.

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.