Positivkort nummer 10-2

Hvad siger du?
Hørte jeg rigtigt ”tilsidesat”,
eller var det ”ensom”,
eller var det ”brugt”,
eller var det ”nu har jeg gjort sådan og sådan”,
eller var det ”nu igen og igen og igen”,
”kan alle høre og se mig” eller lade være at høre og se mig.
Spørgsmålene er mange og ligeså er kravene,
når selvmedlidenheden høstes.

Taler du om høst.
Ja!
Skulle jeg selv have sået disse frø?
Passer ikke, jeg må færdes i en andens sumpområde.
Tag det nu ganske roligt, sumpområdet er dit,
og du har selv skabt det.
Hvis du begynder at tage dig selv alvorligt.
Så vil dit sumpområde forandres til Paradisets have.
For sumpen i Helvedes forgård bliver
i erkendelsen af sin egen højtidelighed
til de frodige marker, hvori Paradiset gror.

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.