Positivkort nummer 0-7 orange

Lever du dit liv destruktivt,
eller lever du dit liv konstruktivt?
Er dit krus halv tomt,
eller er dit krus halv fuldt?
Sover du for, at du er træt,
eller sover du for at blive udhvilet?
Kan du ikke leve uden,
eller har du tillid til at det kommer til dig?

Er du ved at dø af kedsomhed,
eller har du fået tid til bare at være?
Beslutter du dig ud fra,
hvad du tror, du ikke vil eller kan,
eller beslutter du dig i tillid til,
at du har fortjent at modtage det perfekte?
Udtaler du dig ud fra det, du tror, du ved,
eller udtaler du dig ud fra det, du ved?
Genkender du ud fra bedømmelse,
eller genkender du ud fra viden?

Skal det meste hele tiden være anderledes,
eller modtager du dine oplevelser i frihed?
Optages du af skandalerne,
eller kan du lade dem dyrke sig selv?
Har du mangler i dit liv,
eller er der områder, der trænger til at blive suppleret?
Er Jorden overbefolket,
eller er vi bare flere til at dele?

Der er mange enten eller,
men der er kun én sand vej til dit hjerte,
og den går via dine valg.
Den vej er din vej.
Din skabte guddommelige vej
såvel på de tilsyneladende mørke sider
som på de tilsyneladende lyse sider.
Den måde, hvorpå du lever dit liv,
er dine valgte skabelsesprocesser.
Det er dig, der vælger side,
og herfra modtager du.

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.