Positivkort nummer 0-7 gul

Hvorfor søger du svar?
Det gør du, fordi du er lukket;
du har fået lukket af for at se dine egne sandheder.
De låse, du har brugt til at lukke af med,
er et fordrejet forhold til dine emotioner.

Du har lært det,
og du har selv bygget videre på dine forkvaklede forestillinger om emotionerne.
Dit kendskab til emotionerne bygger med stor sandsynlighed
mere på emotionerne brugt som lukkende forsvarsmekanismer.

Det åbne forhold til emotionerne er,
når emotionerne er brugt som det, de er skabt til,
nemlig som signaler.
Signaler, som du har mulighed for
at følge på din vej.
Enhver brug af emotionernes sande signaler
kan kun medføre glæde i dit liv.
Og til det stilles der ingen spørgsmål.

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.